Students

Full list of student blogs for 21st Century Media Practice 2016/17

Xinyu Yin

Zhejun Zhou

Yubo Wang

Yuchuan Shen

Mengyan Shi

Xiao Huang

Siyu Wang

Tian Zhang

Chuanqingqing Liu

Jiaqi Zhang

Yifan Wu

Luka Mihacic

Cheng Cheng

Elena Terzieva

Jacob Brown

Yan Chen

Kevin Rossin

Shu Zhang

Maria Fernandez Ortega

Tianqi Fu

Denica Mukasa

Jiwang Lin

Sean Maguire

Xuan Shen

Advertisement